ZIRPƏLLƏZİNƏ

(Meğri)
nəhəng, yekə. – İldırım bir zırpəlləzinə palıt yıxıp

Bir cevap yazın