zırnı, zırnıx : is. [ər. zirniq] Bədəndəolan artıq tükləri aparmaq üçün işlədilənmaddə (arsenlə kükürd xəlitəsi).


Bir cevap yazın