zirehləmə : “Zirehləmək”dən f.is.


Bir cevap yazın