ZİRDƏSS

zirdəss eləməg:
(Cəlilabad)
həbs etmək. –Allahyarı zirdəss elədilər

Bir cevap yazın