ZİRƏZƏLƏMƏX’

(Qazax)
cəftələmək. – Gejə toyluya salerıx, ağzını zirəzəlerix’

Bir cevap yazın