ZİRƏTO

(Bərdə, Naxçıvan)
düyü unundan hazırlanmış quymaq

Bir cevap yazın