zirəkləşmək : f. Daha da zirək olmaq,cəld olmaq, diribaş olmaq, çevik olmaq, bacarıqlıolmaq. Uşaq böyüdükcə zirəkləşir.– Doğrudan da Rüstəmin oğlu zirəkləşmişdi.S.Rəhimov.


Bir cevap yazın