ZIQQILIĞ

zıqqılığ eləmək:
(Əli Bayramlı)
1. zəhlə tökmək. – Az zıqqılığ elə
2. dilənmək. – Abırun olsın, utan, zıqqılığ eləmə

Bir cevap yazın