ZIQI

(Balakən)
dələ cinsindən olan meşə heyvanı

Bir cevap yazın