ZIPPIZ

(Əli Bayramlı)
çılpaq. – Payız olan kimi ağajdar zıppız olur

Bir cevap yazın