ZIPIF

(Çənbərək)
dolu. – Qəşədər İsmeyl bir zıpıf harava ot gətdi

Bir cevap yazın