ZİNZİLƏ

I
(Oğuz)
çətinlik, ağır şərait
II
(Qax, Şəki, Zaqatala)
zəlzələ. – Bi dəfə elə zinzilə oldu ki, irəfdən qavqacax töküldü (Şəki)
III
(Qax, Mingəçevir, Zaqatala)
1. ildırım (Qax, Zaqatala). – Habı yıl durupı bi zinzilələr vurup; – Evuva zinzilə vursun (Qax)
2. səs-küy, dava-dalaş (Mingəçevir). – Bö:üx’ dava oldu, yaman zinzilə qofdu
IV
(Gədəbəy, Qax, Zaqatala)
dəridə əmələ gələn xəstəlik, ekzema. – Zinzilədi uşax də:sən (Gədəbəy)
V
(Qax, Zaqatala)
uçurum

Bir cevap yazın