However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

ZİNZİLƏ

I
(Oğuz)
çətinlik, ağır şərait
II
(Qax, Şəki, Zaqatala)
zəlzələ. – Bi dəfə elə zinzilə oldu ki, irəfdən qavqacax töküldü (Şəki)
III
(Qax, Mingəçevir, Zaqatala)
1. ildırım (Qax, Zaqatala). – Habı yıl durupı bi zinzilələr vurup; – Evuva zinzilə vursun (Qax)
2. səs-küy, dava-dalaş (Mingəçevir). – Bö:üx’ dava oldu, yaman zinzilə qofdu
IV
(Gədəbəy, Qax, Zaqatala)
dəridə əmələ gələn xəstəlik, ekzema. – Zinzilədi uşax də:sən (Gədəbəy)
V
(Qax, Zaqatala)
uçurum

Bir cevap yazın