ZINQIN

(Şamaxı)
tut çırpmaq üçün ağac

Bir cevap yazın