ZINQAX

(Cəbrayıl)
şuluq, nadinc, sözəbaxmayan

Bir cevap yazın