ZINQ

(Salyan)
bax zing II. – Bi zınq üzim adamı doydırmaz

Bir cevap yazın