ZİNGİRTƏ

(Meğri)
bax zingilə . – Tami ikicə zingirtə üzim darıp (dərib)

Bir cevap yazın