ZİNGİLƏ

(Gəncə, Göyçay, Masallı, Mingəçevir, Ucar)
üzüm salxımının bir hissəsi, üzərində bir neçə gilə olan hissə. – Salxımda bir neçə zingilə var (Göyçay); – No:lar ə:, u zingilədən uşaxlara da ver (Ucar)

Bir cevap yazın