ZİNGƏVARA

(Bakı)
üzüm salxımının bir hissəsi, balaca salxım

Bir cevap yazın