ZIMIRD

(Qazax)
tamamilə, büsbütün. – Bu qarpız zımırd kaldı; – Həsən zımırd qammer

Bir cevap yazın