ZIMBIL

(Gədəbəy)
ağır. – Zımbıldı, tərpətmək olmor

Bir cevap yazın