ZİLONA

(Salyan)
həyasız. – Zilona adam utammaz; – Gülbahar elə zilona adamdı ki, heç üzün görmə

Bir cevap yazın