ZİLLƏMƏ

(Barana)
başıaşağı. – Elman körpüdən çaya zilləmə çüşdü

Bir cevap yazın