ZILIX

(Cəbrayıl, Zəngilan)
bax zılığ . – Genə no:luf, gözü:η zılığın tökürsəη? (Zəngilan)

Bir cevap yazın