ZILDAN

(Gədəbəy)
yaş, rütubətli. – Zıldan ağaşdı, qo:η qurusun

Bir cevap yazın