ZİLBƏ-ZİLBƏ

(Lənkəran)
tikə-tikə. – Səni zilbə-zilbə doğriyəcəm

Bir cevap yazın