ZİLAFLAMAX

(İrəvan)
sürtüb hamarlamaq. – Aşığıma bax, gör necə zilaflamışam

Bir cevap yazın