ZİLAF

I
(Culfa)
bax zelaf II. – Aşığı sürtəllər, olar zilaf
II
(Borçalı, Zaqatala)
ayaqyolu
III
(Oğuz)
bax zilav . – Zilaf adam hər şeyin yerin bilən adam olur

Bir cevap yazın