ZİLƏF

I
(Qazax, Yevlax)
bax zelaf I. – Yaman ziləf uşaxdı, a:dı sözə baxmer (Qazax)
II
(Hamamlı)
bax zelaf II. – Ziləf aşığı mat oyunda işdəderdilər

Bir cevap yazın