ZIĞIRQUŞ

(Şuşa)
zəhlətökən. – Mürsəl zığırquş adamdı

Bir cevap yazın