ZİGAR

zigar iləməg:
(Dərbənd)
1. inildəmək, zarıldamaq. – Xəstə adam da zigar iliyədi, başqasınnan acığlı ulan da
2. qeybət etmək

Bir cevap yazın