ZIĞAB

I
(Qubadlı, Salyan)
bir yerdə qalıb iylənən su. – Bizim yerrərdə zığab ulmaz (Qubadlı); – Zığabı içməg olmaz (Salyan)
II
(Salyan)
bax zağab . – Bı qaşığı zığaba salacam

Bir cevap yazın