ZİBİRİX’

zibirix’ getməx’:
(Meğri)
iztirab keçirmək. – Əmir Ərşat davasində ki uğli öldi, yazıx kişi hey zibirix’ gedeydi

Bir cevap yazın