zibilləmək : f.

  • Zibil etmək, zibil tökmək,zibilləndirmək. Xalçanın üstünü zibilləmək.Döşəməni zibilləmək. – Ədə, Həsənəli,naxır gəlir, qaç töylənin qapısını aç, heyvanlargəlib həyətə girməsinlər və həyət-bacanızibilləməsinlər. C.Məmmədquluzadə
  • məc. Xarab etmək, korlamaq, lüzumsuz,istənilməz və s. şeylərlə doldurmaq.Dili lüzumsuz yad sözlərlə zibilləmək.

  • Bir cevap yazın