ZİBƏL

(Lənkəran)
bax zibar
◊ Zibəlin tökməg – b a x zibarın töx’məx’. – Zibəlimi tökmə, çıx get burdan

Bir cevap yazın