zeyil : is. [ər.] köhn.

  • Ətək, paltarətəyi
  • Artırma, qeyd, əlavə (kitab barəsində)
  • Mətnə dair təsvir və şərh
  • Aşağıda göstərilən.
  • Bir cevap yazın