ZAYIL

(Cəbrayıl, Cəlilabad, Çənbərək, Goranboy, Tovuz)
1. səfeh, axmaq (Cəbrayıl, Cəlilabad, Çənbərək, Goranboy, Tovuz)
2. avara (Cəbrayıl). – Səməd zayıl uşağdı
3. bacarıqsız (Cəbrayıl)
4. şikəst (Cəlilabad). – Bir dənə axsağ atım var, üş dənə qıçı zayıldı
Zayıl olmax (Mingəçevir, İrəvan) – rədd olmaq (İrəvan). – Çəkil, bircə gözümnən zayıl ol; 2. xarab olmaq (Mingəçevir)

Bir cevap yazın