However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

ZAYIL

(Cəbrayıl, Cəlilabad, Çənbərək, Goranboy, Tovuz)
1. səfeh, axmaq (Cəbrayıl, Cəlilabad, Çənbərək, Goranboy, Tovuz)
2. avara (Cəbrayıl). – Səməd zayıl uşağdı
3. bacarıqsız (Cəbrayıl)
4. şikəst (Cəlilabad). – Bir dənə axsağ atım var, üş dənə qıçı zayıldı
Zayıl olmax (Mingəçevir, İrəvan) – rədd olmaq (İrəvan). – Çəkil, bircə gözümnən zayıl ol; 2. xarab olmaq (Mingəçevir)

Bir cevap yazın