ZAXUR

(Dərbənd)
taxıl saxlamaq üçün taxtadan düzəldilmiş iri qab. – Zaxur təxdədən qeyrilədi, unə hacbuğda da tükəllər

Bir cevap yazın