ZAXMA

I
(Tovuz)
daxma. – Nisa bir zaxmada olur, laf köhnə
II
(Gəncə)
dirək

Bir cevap yazın