zaviyə : is. [ər.] klas.

  • Bucaq, künc, guşə.Bundan əlavə, cəhənnəmdə qırx zaviyə var vəhər zaviyədə bir ilan var və hər ilanın qarnındaüç yüz otuz əqrəb var. M.F.Axundzadə
  • Zahidin ibadətlə məşğul olmaq üçün çəkildiyitənha yer, təkyə, hücrə. [Əli] ruhanialimlərlə görüşər, dinə dair bir çox məsələlərsoruşar, zaviyələrə gedər, rahiblərin həyatınıöyrənməyə çalışardı. Çəmənzəminli.
  • Bir cevap yazın