ZA:RU

(Dərbənd)
yemişan. – Za:runu yiyəllər də; – Yazuğ uşağ za:runi yiyib, ütgün ulub, qusa-qusa qalutdu

Bir cevap yazın