ZARINC

(Şamaxı)
1. yalvaran
2. bədəncə zəif
◊ Zarınc olmağ – zəifləmək, bədəncə zəif olmaq. – Lap dayi zarınc olmusan

Bir cevap yazın