ZALAV

zalav çekmağ:
(Qax)
dad çəkmək. – Mən zalav çekə qaldı, honun vəsiləri yidirmədilər

Bir cevap yazın