ZAĞNABIT

I
(Meğri)
zəhər. – Eran xannərinə heş zağnabıt da vermeydıx
II
(Meğri)
zəy

Bir cevap yazın