ZAĞLI

I
(Qax)
it
II
(Cəbrayıl)
yağlı (süd). – Ölən inəyimizin südü yaman zağlıydı

Bir cevap yazın