ZAĞARRAMMAĞ

(Saatlı)
bax zağalammax . – Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı

Bir cevap yazın