ZADIR

(Meğri)
səfeh, ağılsız. – Hümbət əyal dəyi ki, zadırdı

Bir cevap yazın