ZABUR

(Borçalı)
bax zabır . – Zaburnan nöüt töküllər, su töküllər

Bir cevap yazın