ZABUNMIĞ

(Zəngibasar)
pislik, yamanlıq. – Zabunnuğ eley, özinə oley

Bir cevap yazın