ZƏYVƏK

(Füzuli)
tənbəl. – Bı öküz zəyvəkdi

Bir cevap yazın