zəyli : sif. Zəy ilə qarışıq olan, zəy vurulmuş,zəy qatılmış. Zəyli su. – İnsanın bədəniyanmaqdan, məsələn, qaynar su tökməkdənqabarıb ziyadə azar edər.. Belə qabarı duzlu,ya zəyli suya salanda qabarın içindəki su buduzlu sudan duru olduğuna dəridən keçibduzlu suya qarışır və bu səbəbə belə qabarıyarım saata sağaltmaq olur.. “Əkinçi”.


Bir cevap yazın